Het pad dat je neemt, is het pad dat je kiest... De dag dat je twijfelt is een dag die je verliest...

Afstandsbehandeling.

Bij een behandeling op afstand van mens of dier wordt gedurende 15 tot 20 minuten op een afgesproken tijdstip Reiki gestuurd. Deze vorm van Reiki is gelijk aan een gewone behandeling.

Een Reiki behandeling werkt op talloze verschillende niveaus. Inspelend op de behoefte en wensen van diegene die behandeld wordt brengt Reiki alle aspecten van je eigen "ik" in evenwicht.

Reiki is een geschenk van liefde aan jezelf.
Reiki is een individuele ontwikkeling.
Reiki werkt positief op alle niveaus.
Reiki is je eigen ontwikkeling.
Reiki is je kracht en liefde leren zien.
Reiki is je kracht en liefde durven ervaren.
Reiki is je kracht en liefde durven delen.
Reiki is het meesterschap aan jezelf.
Reiki is de groei naar het licht.
Reiki is de groei in het licht.

De Reiki leefregels.

Dr. Mikao Usui, de grondlegger van Reiki, gaf vijf leefregels die ertoe bijdragen dat universele energie vrijelijk door blijft stromen op je levensweg. Deze leefregels helpen blokkades te bestrijden en te voorkomen.

Ik maak mij slechts vandaag niet kwaad.
lk maak mij slechts vandaag geen zorgen.
Ik eer mijn ouders,leraren en de ouderen.
Ik verdien mijn brood op een eerlijke manier.
Ik toon dankbaarheid aan alles wat leeft.

Naar boven