Het pad dat je neemt, is het pad dat je kiest... De dag dat je twijfelt is een dag die je verliest...

Munay-ki

Munay-ki een geschenk van de Inca's. De Munay-ki brengt een hoopvolle en optimistische boodschap over onze toekomst. Voor ons persoonlijk en voor de hele aarde. 

We beleven nu het einde van een cyclus met oorlogen, natuurrampen, honger en armoede, zoals beschreven is in vele Heilige boeken. We mogen deze periode zien als een overgang naar een nieuw tijdperk. Dit tijdperk staat bekend onder vele namen, the New Age, the Age of Aquarius, het Waterman-tijdperk en de maya noemen dit het tijdperk van de Zesde Zon. De Inca,s voorspellen de Vijfde Zon, het gouden Tijdperk van wereldvrede en harmonie en de overgang van Homo Sapiens naar Homo Luminus, De verlichte mens.

De Munay-ki zijn de codes voor deze nieuwe mens. Deze codes worden aangeboden in de vorm energietransmissies tijdens inwijdingen. Het maakt je, zelfs op DNA-niveau, klaar voor de grote overstap voorbij 2012. Dat is het moment dat beschreven is als komst van de Nieuwe Tijd. Elke inwijding is een stap naar hoger bewustzijn en tegelijkertijd een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid als geheel.

De Munay-ki zijn negen inwijdingen van het helingspad van de Inca,s. Deze inwijdingen zijn ons geschonken door de sjamanen van de Q'eros, een volk uit het Andesgebied van Peru, dat bekend staat als de nog laatste nog traditioneel levende rechtstreekse afstammelingen van de Inca's.

2012.

Voor de meeste mensen is 2012 een jaar als elk ander. Voor de Maya is dat jaar bekend als het einde van een belangrijk tijdperk. Op 21 december 2012 lopen een aantal grote cycli op hun einde. Dat zijn in elkaar genestelde cycli die elk een eigen energie en kwaliteit bezitten, zoals de lente voor ons een andere kwaliteit uitdrukt dan de herfst. De cycli van de maya gaan verder dan perioden van een week, een jaar of een eeuw ,het gaat bij hun over perioden van 260 dagen, 5.200 jaar, 26.000 jaar en 104.000 jaar.

Lees meer...
Naar boven