Het pad dat je neemt, is het pad dat je kiest... De dag dat je twijfelt is een dag die je verliest...

Ook de inca's, de Hopi, de Egyptenaren, de Hindoes en andere oude spirituele volkeren kennen deze datum. Zelfs de bijbel vermeldt zo'n eindtijd. deze datum wordt genoemd als het einde van een tijdperk waarin materialisme, bezit, ego, dualiteit en het gevoel afgesplitst te zijn van eenheid, waardoor machtsmisbruik en uitbuiting tussen mensen en volkeren verspreid zijn. Die afsplitsing heerst ook tussen mensen en de natuur en moeder aarde. Met als gevolg uitputting en vervuiling van al wat ons in leven houd, lucht, water en een vruchtbare bodem. deze periode eindigt op 21 december 2012 en dit einde belooft meteen een nieuw begin, zoals een rups uit haar donkere en beperkende cocon uitbreekt en vlinder wordt met alle nieuwe mogelijkheden. Zo gaat het bij de maya en de andere spirituele volkeren om een  belofte tot grote ontwikkeling van het bewustzijnsniveau van de mens als individu en de mensheid als geheel. 

De inwijdingen.

De overgang naar het nieuwe tijdperk kunnen we maken met een kwantumsprong in de evolutie van de mensheid. Je energieveld is namelijk de software die de hardware, je DNA, instrueert om protéinen te maken die de cellen in je lichaam aanmaken. De Munay-ki download de nieuwste software die er in het universum is.

Dat zijn de inwijdingen van de Inca's. Negen initiaties ofwel negen downloads van de nieuwe software. De poorten waar doorheen deze downloads plaatsvinden is het Chakra-systeem. de chakra's zijn de verbindingen tussen ons energieveld en het fysieke lichaam en zij zijn verbonden met ons ruggemerg en informeren hierdoor direct ons neurofysiologisch systeem en ons brein. De eerste zeven initiaties van de Munay-ki zijn altijd al beschikbaar geweest. De laatste twee initiaties zijn er pas sinds kort. De achtste inwijding is de Mosoq Karpay, wat letterlijk de Nieuwe Initiatie betekent. De negende en laatste inwijding, de initiatie van de Creator, kan pas sinds Juni 2006 van mens-tot-mens worden doorgegeven. toen hebben de Q'eros deze inwijding ontvangen en uitgedragen aan de wereld. Dit vond plaats op de heilige bergen van de Andes in Peru.

De Q'eros.

Tot voor kort waren de negen Munay-ki initiaties alleen beschikbaar voor de Inca-sjamanen. De Q'eros is een oud volk dat ooit tot het Inca rijk behoorde. Zij hebben tot op heden hun aloude traditie en leefwijze op een heel pure en oprechte manier behouden. Toen de Q'eros een voorspelling kregen over de komst van mannen met haar op hun gezicht en vuurspuwende stokken, daarmee een periode inluidend van grote chaos en veranderingen, zijn zij het hooggebergte van de Andes ingetrokken en zijn daar 500 jaar in isolement gebleven. Hiermee hebben zij voorkomen dat de inwijdingen verloren zouden gaan tijdens de spaanse overheersing, die rond 1500 begon.

Nu is aan de Q'eros voorspeld dat het tijd is om hun wijsheid, levenswijzen en rituelen te delen met de wereld en daarmee de mensheid en de aarde te genezen van vernietiging en terug te brengen naar harmonie. Daarom zijn de Q'eros, nu bijna zestig jaar geleden, uit de bergen naar beneden gekomen om al hun spirituele wijsheid aan te bieden.

Munay.

Het woord Munay betekend liefdeskracht en Munay-ki betekend: ik hou van je, ik hou van je vanuit het aller diepste van mijn hart, of wees zoals je bent.  Het queshua, de taal van vele Andesvolkeren en van de Q'eros, kent geen woord voor liefde, ook niet voor het woord wil. Dat is voor hen namelijk een géintegreerd begrip: Munay : Liefde en wil ineen, oftewel liefdevolle wilskracht of wilskrachtige liefde.

Samen in harmonie.

De munay-ki is als een treinkaartje voor de reis naar echte vrijheid om te zijn wie je in wezen bent en naar het bewust-zijn van eenheid. de munay-ki voert je voorbij de illusie van afscheiding. Het herstelt de verbinding met je innerlijke kracht, met je eigen goddelijke natuur. Zo brengt de Munay-ki je bij je ware bestemming hier op aarde, Het maakt dat je volledig in je kracht komt te staan. Je kracht om je dromen te kunnen creéren en te manifesteren in deze wereld.

De Muna-ki geeft een enorme liefdeskracht voor jezelf en de wereld om je heen. Door een verschuiving van perceptie leer je veranderingen te laten plaatsvinden via je hart. Simpel door je hart echt te openen, voor jezelf, voor de ander en voor het grotere geheel, door het verkrijgen van een hoger bewustzijn en door verbindingen te maken en te delen. Het belooft een versnelde transformatie naar hoger bewustzijn.

De Munay-ki verkondigt deze boodschap en geeft meteen praktische gereedschappen om de Nieuwe Tijd in praktijk te brengen. De tijd die begint waar je hier en nu bent, in je dagelijks leven. Het gereedschap zijn de inwijdingen. De Munay-ki maakt het mogelijk dat je reuzenstappen kunt zetten in je eigen transformatieproces en daardoor in de evolutie van de mensheid als geheel. Je wordt als van zelf deel van het veranderingsproces op onze planeet. De verandering richting de natuurlijke staat van vrede, zowel in jezelf als in je directe omgeving en op wereldniveau.

In essentie geven de inwijdingen je de wijsheid en de kracht om je verantwoordelijkheid te accepteren voor alle schepping. Dat jij de schepper bent van je eigen wereld. De Inca's leren ons hoe dat een wereld in harmonie en in overvloed kan zijn. De hemel op aarde.

Verbondenheid.

We leven in een wereld van levende energie. Alles is energie en alles en iedereen is met elkaar verbonden. Het welbevinden van de een is daarom onlosmakelijk verbonden met het welbevinden van de ander en het totaal.

Verschillende Profetieën zeggen dat we wereldvrede kunnen bereiken wanneer 144.000 mensen samenkomen om de zon te zien opkomen.Zoveel bewuste, ontwaakte mensen kunnen de wereld veranderen. Dat wordt ook in de kwantumfysica gezegd. losse deeltjes die in het veld zweven zijn in staat om elkaar te ordenen. Wanneer deeltje A, Dat geordend is in contact komt met deeltje B, dat ongeordend is, is de kracht van het  geordende deeltje A zo groot om ook deeltje B te ordenen. Dat gebeurt automatisch. Na het contact gaan ze hun eigen weg in het veld. Als deeltje A in contact komt met deeltje C, dat meer geordend is dan A, wordt automatisch A net zo geordend als C. Ook deeltje B komt dan automatisch op het zelfde niveau van ordening. Wanneer er namelijk eenmaal contact is geweest tussen twee deeltjes, blijven ze met elkaar verbonden, ook al zijn ze fysiek niet meer met elkaar verbonden.
Het totale Veld wordt op deze manier telkens meer geordend.
Zo werkt ook ons collectieve bewustwordingsproces. Wanneer er eenmaal een kritieke massa een bepaald niveau van ordening, bewustzijn of verlichting heeft bereikt, zal dit niveau zich uiteindelijk uitspreiden over de gehele mensheid.
Hoe meer mensen transformeren naar Homo Luminus, hoe beter de kans op ons aller welbevinden en wereldvrede.

Simpel.

De vorm waarin de Munay-ki wordt doorgegeven is heel simpel. Het wordt je geschonken in de vorm van negen initiaties.
In feite gaat het vooral om de juiste intentie en de juiste sfeer waarin de inwijdingen worden gegeven. Een initiatie op zich duurt een paar minuten. Wanneer jij je actief openstelt voor het ontvangen van de initiaties zal alles in liefde jou kant toestromen.

Bij de inwijding wordt gebruik gemaakt van slechts een stuk gereedschap en dat is de pi-stone, de inwijdingssteen.

De zaadjes laten opbloeien.

De Inca's leven in de overtuiging dat je geboren bent met Inca-zaad. dat is je erfdeugd. Daarmee bedoelen ze dat wij allemaal bij onze geboorte het recht hebben gekregen op een lang en gelukkig leven in harmonie en overvloed. Dit in tegenstelling tot ons westerse idee dat we geboren worden met een erfzonde omdat we uit het Paradijs zijn verwijderd. War verklaarbaar is voor onze opvattingen over schaarste, tekorten, schuld, oordelen en veroordelen.
Een leven als een Inca is een leven als koning/koningin. De hemel op aarde, het leven van de Homo Luminus. Het enige wat je in je leven hoeft te doen is de potentie van je Incazaad te manifesteren. het ontkiemen van dit Incazaad kun je starten met de inwijdingen van de Munay-ki. Het is verder aan jou om de zaadjes tot volle wasdom te laten groeien. Tot grote maiskolven zeggen de inca's. De Andestraditie wijst de weg: Leef volgens de wetten van Ayni, de wet van heilig wederkerigheid. Dat is overigens de enige wet die zij kennen. Verder zijn er geen regels of dogma,s. De manier om in Ayni te leven is delen. ook de inwijdingen zijn er om te delen. Hoe meer we delen, hoe groter de zaadjes in onszelf worden en hoe groter de mogelijkheid om persoonlijk en als mensheid Homo Luminus te worden. 

Heb je interesse in deze inwijding,neem dan even contact op.
Kosten voor deze 9+1 inwijding zijn 125.00 incl Pi stone, dvd  en de nodige info die je nodig hebt om deze inwijdingen zelf door te gaan geven.
Per avond worden er twee inwijdingen gegeven.

Mocht je alleen of samen met een vriend of vriendin deze inwijdingen willen ontvangen is dit ook mogelijk, samen bepalen we dan de datums.
Heb je alle 9 inwijdingen ondergaan, maar mis je nog de Nusta Karpay (de godinnen inwijding) en zou je deze ook graag gehad willen hebben. neem dan even via deze site contact met mij op.

Opgeven of alleen info kan via de site of bel naar 0619204388
Margaret.

Naar boven